::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ::


Οικονομικές Καταστάσεις:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Οικονομικές Καταστάσεις 2002:

 

Ισολογισμός | Περιοδικές Καταστάσεις | Ταμειακές Ροές
Ετήσιες Ανασυνταγμένες Οικονομικές Καταστάσεις


Εταιρικός Ισολογισμός 2002

Ενοποιημένος Ισολογισμός 2002

 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.